Ekstraordinært årsmøte 28.februar

Onsdag 28 februar 18:30 avviklet Bodø Motorhistoriske Forening ekstraordinært årsmøte i mulige nye leielokaler. Lokalene er tenkt leid for en periode på to og et halvt år, i tillegg til vårt klubblokale i Geitvågen. Årsmøte ble gjennomført I tråd med innkalling. Det var 28 stemmeberettigede medlemmer til stede.

Årsmøtet vedtok enstemmig å gi klubbens styre fullmakt til å inngå avtale om leie av lokalet når styret er tilfreds med antall deltakere.
Det går ut mail til klubbens medlemmer om hvordan saken tas videre.

Ved enden av veien, med ELV-direktivet i bagasjerommet

  • En av høringene i EU som har hatt størst fokus for oss med interesse for historiske kjøretøy [HV] i 2023, er revisjonen av skrotningsdirektivet, også kjent som “End of Life”.

I Sverige har man gjennom flere år hatt betydelige problemer med nasjonal misforståelse av reglene, og man måtte faktisk gå helt til høyesterett for å få rettslig bekreftelse på at miljøavdelingen tolket reglene for strengt. For ordens skyld har disse problemene i hovedsak vært begrenset til Sverige, mens de øvrige EU-landene har fulgt reglene rolig siden år 2000.

FIVAs Legislation Commission har sendt et brev til EU med våre anbefalinger for den pågående høringen om revisjon av “End of Life”-direktivet (direktiv 2000/53/EF og endringsforslag: COM/2023/451). Vi har hatt en god dialog med ansvarlig for revisjonen i EU, inkludert et lengre møte med ham i tre-mannsformat, som adresserte spesifikke bekymringer knyttet til 3. land.

I FIVA har vi presentert ni vesentlige endringer som vil sikre vår hobby bedre og styrke de underliggende formålene med direktivet. Formålet med direktivet er primært å beskytte miljøet mot skade fra væsker i kasserte kjøretøyer og sikre gjenvinning av materialer til produksjon av nye kjøretøyer.

Vi anbefaler først og fremst at direktivet forblir som et direktiv i stedet for å bli en forordning, for å sikre muligheten for nasjonale tilpasninger som samsvarer med lokale regler. Vi anbefaler å ekskludere historiske kjøretøyer fra direktivet og tillate lagring og handel med både kjøretøyer og reservedeler på tvers av grenser. Deler av historiske kjøretøyer er ikke vanlig avfall, men viktige for restaurering. Vi ønsker også anerkjennelse av historiske kjøretøyer ved å inkorporere den allerede anerkjente definisjonen av historiske kjøretøyer i to andre direktiver. Vi ønsker at den nåværende proporsjonaliteten mellom kjøretøyverdi og grensen for reparasjon fjernes for historiske kjøretøyer.

Høringsperioden er nå avsluttet, og vi venter på etterfølgende aktiviteter i EU. Alt tyder på at den endelige beslutningen om å vedta det endelige forslaget vil utsettes til det nye parlamentet er på plass mot slutten av 2024.

Vi håper at alle vil hjelpe oss med å beskytte vår felles lidenskap ved å spre og forklare våre anbefalinger til lokale politikere og påvirkere i alle EU-landene. EU-beslutninger baserer seg i stor grad på at lokale politikere gir sin stemme.

Hvis man frykter at ens kjære VW Derby fra 1977 ender opp i skrotpressen, er det mest logiske å holde den registrert, siden man ikke skroter biler som er lovlige på veiene. Hvis skiltene er fjernet, kan man sørge for at kjøretøyet har blitt tømt for væsker, oppbevares under tak og på fast underlag for å unngå klager fra naboer. Myndighetene har rett til å kreve fjerning av kasserte kjøretøyer på en miljøvennlig måte hvis man fyller hagen med dem.

I grunn er det også sunn fornuft å ikke la kjøretøyene forfalle mer enn nødvendig før man finner tid til å restaurere dem igjen.

Hvis man frykter at ens kjære Suzuki Alto fra 1996 ender opp i skrot, kan man gjøre nøyaktig det samme som med Derby’en. Ved å oppføre seg fornuftig og ansvarlig, uten å forstyrre omgivelsene, er det ingen fare for noen eller noe.

For øvrig har skrotningsdirektivet aldri omfattet motorsykler, motorbåter eller landbrukskjøretøyer, men det er en viss sannsynlighet for at det kan endre seg i fremtiden.

Med vennlig hilsen,

Lars Genild
Visepresident i FIVA – Legislation Commision (FIVA lovkomitee)Styremedlem i Motorhistorisk Samråd (Danmark)

Mopedturen 7.-9 juni 2024

Årets tur går til Steigen.

Turen starter fredag 7/6. Til Leinesfjord gjestgiveri. De har 8 dobbeltrom prisen er ca 1300 inkl frokost. Middag fås kjøpt, det samme gjelder øl og vin.

Vi må nok gjøre det samme som i fjor altså ta tohjulingene på hengere. Siste frist for påmelding er 1/5. Det er plass til 15 deltagere på denne turen.

Påmelding – klikk her :Påmelding mopedturen 2024

NB! Alle overnattingsplasser er nå bestilt. Det er fortsatt mulig å delta på turen om man ordner med overnatting selv.

Medlemsmøte onsdag 6.desember kl 18:30

Hei
Velkommen til Julemøte i klubbhuset i Geitvågen onsdag 6. desember kl 18.30
Vi får besøk av klubbmedlem Morten Jakhelln som leverer “En motorjournalists bekjennelser”
Han forteller historien og viser bilder fra sine mange år som motorjournalist
Og så blir det som vanlig gløgg og pepperkaker

Vel møtt!
styret

qw076teg984ja

Rabattavtaler

Bodø Motorhistoriske Forening, har nå fått i stand rabatt avtaler med noen lokale firmaer. Rabatt som gis vil varier ut fra hvilket produkt som kjøpes og er fra 5% til 50%. 

Rabatten gis kun ved kontantkjøp, og ved framvisning av gyldig medlemskort.
Det er viktig at medlemmene benytter de inngåtte rabattavtaler, det for å opprettholde de inngåtte rabatt avtaler. Det vil bli arbeidet kontinuerlig med å forsøke å utvide medlemstilbudet til flere bedrifter.

Firmaer som BMF har inngått rabatt avtale med pr. sept-2023:

Auto Parts AS,   https://autoparts.no/no Gidsken Jakobsens Vei 38.8008 Bodø, Tlf. 75 50 76 50  
Tools Bodø AS, https://tools.no/ Dreyfushammarn 15, 8012 Bodø, Tlf. 75 50 44 90  
Wurth Bodø AS, https://www.wuerth.no/no/nb/butikker/butikk_3528.php Teglverkveien 15, 8006 Bodø. Tlf. 46 40 14 16  
Maskin og Verktøy AS, Bodø https://www.mvas.no/ Jordbruksveien 39, 8807 Bodø, Tlf: 75 52 59 40  
Bygg makker Bodø https://www.byggmakker.no/varehus/gunvald-johansen-bodo Olav V gate 92, 8004 Bodø ,tlf 75 54 19 00  

Medlemsmøte torsdag 12 oktober kl 18:00

Hei alle i BMF!
Vi har medlemsmøte i Geitvågen torsdag 12.oktober kl 1800. Denne gangen skal de som har garasjeplass i hallen kjøre bilene inn for vinteren. Etter det prates vi over en kopp kaffe og nystekte vafler, før John Skyrud gjennomgår reglene for avregistrering (og penger spart om vinteren) av bilene våre. Dere som skal kjøre inn biler må gjerne møte litt tidlig.

Vi sees!

Hilsen styret