Tur til Heggmoen hoved- vannverk – endret tidspunkt til torsdag 9.september

Fremhevet

Pga dårlig værmelding på den planlagte dagen 7. september endres tidspunktet for  turen til Heggmoen Hovedvannverk til torsdag 9. september.


Tur til Heggmoen hovedvannverk med omvisning på vannverket bli torsdag 9.september.
Vi starter felles kjøring fra Shell Stormyra KL 17.00.

Vi passerer Coop Extra Tverlandet KL 17.16 for de som ønsker å henge seg på ved Tverlandet.
Ved ankomst bom opp til Heggmoen HVV vil Chris åpne bommen slik at vi kan kjøre helt opp til Vannverket der det er en stor parkeringsplass for oppstilling. Om noen blir forsinket kan man ringe Chris Tlf 90624665 så åpner han porten til dere.


Man får en orientering om vannverket og en guidet tur gjennom vannverket. Dette vil skje puljevis ved stort oppmøte.

Ta med kaffe og noe å bite i, det er ikke muligheter for å koke kaffe på vannverket.

Felles avmarsj fra Heggmoen HVV blir når samtlige har fått sett vannverket og kaffen er konsumert.

Ledige lagerplasser i Geitvågen – 2. utlysning

Vi har noen få ledige lagerplasser for bil/ MC.

Kriterier for å få lagerplass er at man er medlem, og at kjøretøyet er i aktiv bruk:

  • Aktiv bruk! Tildeling av plasser gis kun til kjøretøyer i aktiv bruk. Det vil si kjøretøy som brukes i løpet av sesongen. Restaureringsprosjekt og langtidslagring av kjøretøy som ikke er kjørbare ønskes ikke. Dette er fordi foreningen ønsker et aktivt miljø i Geitvågen.

Tildeling vil skje etter loddtrekning.

Er du interessert, send en epost til post@bmhf.no og oppgi bilmerke og regnr.

Søknadsfrist : Torsdag 2. september kl 12:00.

Ut på tur- kveldstur til Saltstraumen

30 personer – damer, menn og gutter (og en hund) i 15 biler dro mandag ettermiddag til Saltstraumen.  Kaffe i solveggen på hotellet, selv om sola var bare delvis til stede gikk praten livlig. Godt å kunne møtes igjen som før pandemien, bare smil å se rundt bordene.

De største glisene fant vi på parkeringsplassen, se bilder.

Alsos-Charger`n er tilbake i Bodø

Trond Christensen, medlem i BMF, har kjøpt tilbake Dodge´n han solgte i 1993.
 Dodge Charger 1966 modell med 5,2 l V8-motor. Km.stand nå 131.000 – på 55 år!
Første eier var Lorentz Alsos som drev maskinforretning i Bodø. Han kjørte lite, og tok godt vare på bilen. Veiene var smale og bilen bred, og det sies at han brukte hornet flittig i svingene for å advare møtende trafikk. Alsos døde i 1980, tre år senere fikk Trond kjøpt bilen av fru Alsos. Han brukte bilen som sommerbil, om vinteren sto den inne hos Dodge-forhandleren.

Les videre

Utlysning av lagerplasser i Geitvågen

Gjelder for medlemmer i Bodø Motorhistoriske Forening.
Ledige lagringsplasser i Geitvågen

Det er noen ledige plasser for oppbevaring av bil/motorsykkel i Geitvågen.

Følgende lagerplasser er ledig i perioden 1. oktober 2021 til 1. september 2022:

•  3 plasser til motorsykkel/ moped á 800,- pr år

•  10-11 plasser ledig for bil under 4,5 meter, pris: 3500,-, bil mellom 4,5 – 6 meter, pris: 4200,

• 2 båser i Bunker Valentin dekkverksted. Disse har plass til for eksempel 3 motorsykler, pris: 2500,-

Ellers finnes også:

• 2 verkstedplasser for bil på løftebukk tidsbegrenset til vinterperioden 1.11. 2021 – 1.4.2022. På disse plassene er det også muligheter for å jobbe på bilen mens den lagres. Pris for plass 3000,-

Plassene fordeles ved loddtrekning. Det blir fra i år av en begrensing på maks en bil pr medlem. Dersom vi ikke klarer å fylle opp lokalene blir det ny loddtrekning på evt. bil nr 2. Derfor er det viktig at søker som ønsker inn mer enn en bil, oppgir dette. Biler som tildeles vinterplass hos oss må fra i år være kjørbar og i aktiv bruk. Langtidsprosjekter ønskes ikke. Dette er fordi vi ønsker et aktivt miljø i Geitvågen.

For mc, bil og båsplasser (ikke verkstedplasser) gjelder at tildelt plass kan forlenges til maks 3 år. Dog ikke for evt bil nr 2.

Hvis du er interessert, Send epost til post@bmhf.no og skriv hvilken plass du er interessert i, og hvilket veterankjøretøy det gjelder. Frist for å melde interesse er 25/8 kl 12:00.

(For plasser tildelt tidligere år gjelder at de kan stå ut sin 3-års periode).

Nye regler for lagringsplasser i Geitvågen

  • Når det gjelder biler blir det maks èn bilplass pr medlem. Denne begrensingen gjelder for biler og båser. For MC har etterspørsel vært så lav at begrensing på én ikke ansees nødvendig nå. Eksempler: Et medlem kan tildeles plass for 1 bil og 1 MC, eller 1 bil og 1 bås. Men ikke 2 bilplasser, og heller ikke 1 bilplass sammen med 1 verkstedplass, Som i praksis gir to bilplasser. Dette gagner flest medlemmer. Unntak bare hvis lokalet ikke blir fylt opp ved dette prinsippet.
  • Lagerplasser fordeles via loddtrekninger blant innkomne søkere i en tidsperiode fastsatt av styret.

Én loddtrekning for biler, én for mc/moped, én for verkstedplasser og én for båser, i den rekkefølgen. Hvis søknad på mc/moped blir stor foreslås at en bås kan brukes til disse fordi det vil gagne flere medlemmer.

Hvis søkermassen er slik at lokalet ikke blir fylt opp ved dette. Tar man en ny runde loddtrekninger for de søkerne som ønsker flere biler inn. Dette skjer på samme måte som i runde 1. Loddtrekningene tas i et styremøte.

  • Aktiv bruk! Tildeling av plasser gis kun til kjøretøyer i aktiv bruk. Det vil si kjøretøy som brukes i løpet av sesongen. Restaureringsprosjekt og langtidslagring av kjøretøy som ikke er kjørbare ønskes ikke. Dette er fordi foreningen ønsker et aktivt miljø i Geitvågen.
  • 3 års regel! Når man har fått tildelt plass til sin bil eller mc/moped eller bås kan den beholdes i inntil tre år hvis medlemmet ønsker det. Dette gjelder ikke verkstedplasser. Det gjelder heller ikke for bil nr 2 hvis man for eksempel har fått inn to biler et år grunnet lav søknadsmasse det ene året.
  • Forholdet til tidligere bestemmelser fra før 2021: For plasser tildelt tidligere år gjelder at de kan stå ut sin treårsperiode.

Norgesløpet 2024

På klubbens medlemsmøte for juni hadde vi en sak om Norgesløpet. Dette er et stort arrangement som i prinsippet LMK (Landsforbundet av Motorhistoriske Kjøretøyklubber) står bak, men som tildeles lokale klubber som ansees i stand til å gjennomføre løpet.

Norgesløpet 2018 var i Grenland, Norgesløpet 2022 går på Voss.

LMK har i møte forrige uke gitt BMF muligheten til å arrangere Norgesløpet 2024.

På vårt medlemsmøtet 3. juni ble det fra styret redegjort i grove trekk for hva Norgesløpet vil innebære for BMF. For å lodde stemningen ba styret de fremmøtte om tilbakemelding. Den var klart positiv – nærmest enstemmig!

Før vi gir endelig tilbakemelding til LMK må styret på korrekt måte fatte beslutningen om at klubben påtar seg Norgesløpet 2024.

Mopedturen 2021

Mopedturen ble avviklet helga 28.-30 mai.
Oppmøte ved RV 17 / veien til Sandhornøy. Kjøreturen gikk utover Sandhornøya og til Horsdal. Ferge fra Horsdal til Sør Arnøy. Målet var Arnøy Brygge.
15 tohjulinger var med på turen.

Ved ankomst fredag kveld fikk vi servert smakfull mat og drikke. Praten gikk utover i de små timer..

Etter frokost lørdag var det kjøring med mopedene rundt på øya og en tur til det gamle tyske kystfortet.
Lørdag kveld ble det servert havrettsbord med tilhørende drikke.
Søndag hjemtur med ferga som gikk kl 10:00.
Alle kom vel hjem uten større problemer.