17.mai kolonne

På 17.mai kjører vi kolonne slik vi har gjort de siste årene.
Oppmøte utenfor Trafikkstasjonen på Stormyra kl 14:00, med endestopp utenfor Domkirka.
Ta med kaffe og noe å bite i.


Veterankjøretøy utstilling på Torget – Lørdag 25 mai

Tradisjonen tro åpnes årets sesong med vårslipp på Torget den 25 mai kl 10:00-14:00. Ta med ditt veterankjøretøy og møt opp til innkjøring fra kl 09:30.
Hvis ryktene stemmer ligger det an til at John Knutsen fyller torget med nostalgisk lyd fra en motor eller to.


Det er flere andre store «eventer» i Bodø denne dagen. Bla så feirer Widerøe 90 år med over 1600 inviterte gjester. Dersom vi blir bortskjemt med godt vær ligger det an til godt oppmøte på årets vårslipp.

Eventuelle spørsmål om arrangementet kan rettes til Tom Aksel Strøm – 45 28 95 94
Vel møtt!

Ekstraordinært årsmøte 28.februar

Onsdag 28 februar 18:30 avviklet Bodø Motorhistoriske Forening ekstraordinært årsmøte i mulige nye leielokaler. Lokalene er tenkt leid for en periode på to og et halvt år, i tillegg til vårt klubblokale i Geitvågen. Årsmøte ble gjennomført I tråd med innkalling. Det var 28 stemmeberettigede medlemmer til stede.

Årsmøtet vedtok enstemmig å gi klubbens styre fullmakt til å inngå avtale om leie av lokalet når styret er tilfreds med antall deltakere.
Det går ut mail til klubbens medlemmer om hvordan saken tas videre.

Ved enden av veien, med ELV-direktivet i bagasjerommet

  • En av høringene i EU som har hatt størst fokus for oss med interesse for historiske kjøretøy [HV] i 2023, er revisjonen av skrotningsdirektivet, også kjent som “End of Life”.

I Sverige har man gjennom flere år hatt betydelige problemer med nasjonal misforståelse av reglene, og man måtte faktisk gå helt til høyesterett for å få rettslig bekreftelse på at miljøavdelingen tolket reglene for strengt. For ordens skyld har disse problemene i hovedsak vært begrenset til Sverige, mens de øvrige EU-landene har fulgt reglene rolig siden år 2000.

FIVAs Legislation Commission har sendt et brev til EU med våre anbefalinger for den pågående høringen om revisjon av “End of Life”-direktivet (direktiv 2000/53/EF og endringsforslag: COM/2023/451). Vi har hatt en god dialog med ansvarlig for revisjonen i EU, inkludert et lengre møte med ham i tre-mannsformat, som adresserte spesifikke bekymringer knyttet til 3. land.

I FIVA har vi presentert ni vesentlige endringer som vil sikre vår hobby bedre og styrke de underliggende formålene med direktivet. Formålet med direktivet er primært å beskytte miljøet mot skade fra væsker i kasserte kjøretøyer og sikre gjenvinning av materialer til produksjon av nye kjøretøyer.

Vi anbefaler først og fremst at direktivet forblir som et direktiv i stedet for å bli en forordning, for å sikre muligheten for nasjonale tilpasninger som samsvarer med lokale regler. Vi anbefaler å ekskludere historiske kjøretøyer fra direktivet og tillate lagring og handel med både kjøretøyer og reservedeler på tvers av grenser. Deler av historiske kjøretøyer er ikke vanlig avfall, men viktige for restaurering. Vi ønsker også anerkjennelse av historiske kjøretøyer ved å inkorporere den allerede anerkjente definisjonen av historiske kjøretøyer i to andre direktiver. Vi ønsker at den nåværende proporsjonaliteten mellom kjøretøyverdi og grensen for reparasjon fjernes for historiske kjøretøyer.

Høringsperioden er nå avsluttet, og vi venter på etterfølgende aktiviteter i EU. Alt tyder på at den endelige beslutningen om å vedta det endelige forslaget vil utsettes til det nye parlamentet er på plass mot slutten av 2024.

Vi håper at alle vil hjelpe oss med å beskytte vår felles lidenskap ved å spre og forklare våre anbefalinger til lokale politikere og påvirkere i alle EU-landene. EU-beslutninger baserer seg i stor grad på at lokale politikere gir sin stemme.

Hvis man frykter at ens kjære VW Derby fra 1977 ender opp i skrotpressen, er det mest logiske å holde den registrert, siden man ikke skroter biler som er lovlige på veiene. Hvis skiltene er fjernet, kan man sørge for at kjøretøyet har blitt tømt for væsker, oppbevares under tak og på fast underlag for å unngå klager fra naboer. Myndighetene har rett til å kreve fjerning av kasserte kjøretøyer på en miljøvennlig måte hvis man fyller hagen med dem.

I grunn er det også sunn fornuft å ikke la kjøretøyene forfalle mer enn nødvendig før man finner tid til å restaurere dem igjen.

Hvis man frykter at ens kjære Suzuki Alto fra 1996 ender opp i skrot, kan man gjøre nøyaktig det samme som med Derby’en. Ved å oppføre seg fornuftig og ansvarlig, uten å forstyrre omgivelsene, er det ingen fare for noen eller noe.

For øvrig har skrotningsdirektivet aldri omfattet motorsykler, motorbåter eller landbrukskjøretøyer, men det er en viss sannsynlighet for at det kan endre seg i fremtiden.

Med vennlig hilsen,

Lars Genild
Visepresident i FIVA – Legislation Commision (FIVA lovkomitee)Styremedlem i Motorhistorisk Samråd (Danmark)

Mopedturen 7.-9 juni 2024

Årets tur går til Steigen.

Turen starter fredag 7/6. Til Leinesfjord gjestgiveri. De har 8 dobbeltrom prisen er ca 1300 inkl frokost. Middag fås kjøpt, det samme gjelder øl og vin.

Vi må nok gjøre det samme som i fjor altså ta tohjulingene på hengere. Siste frist for påmelding er 1/5. Det er plass til 15 deltagere på denne turen.

Påmelding – klikk her :Påmelding mopedturen 2024

NB! Alle overnattingsplasser er nå bestilt. Det er fortsatt mulig å delta på turen om man ordner med overnatting selv.

Medlemsmøte onsdag 6.desember kl 18:30

Hei
Velkommen til Julemøte i klubbhuset i Geitvågen onsdag 6. desember kl 18.30
Vi får besøk av klubbmedlem Morten Jakhelln som leverer “En motorjournalists bekjennelser”
Han forteller historien og viser bilder fra sine mange år som motorjournalist
Og så blir det som vanlig gløgg og pepperkaker

Vel møtt!
styret

qw076teg984ja