Medlemsmøte torsdag 7. oktober kl 18:30

Sesongen går mot slutten, så vi flytter inn.
Medlemsmøtet torsdag 7. oktober kl 18:30 blir i klubbhuset i Geitvågen.

Vi får besøk av Trond Christensen med den etter hvert så berømte Alsos- Charger´n.
Det vanker nok også noen historier fra Lorentz Alsos´ Maskinforretning.

Bjarne har vært klubbens utsending på LMKs Landsmøte. Han orienterer om årsmøtet, og om arbeidet som LMK gjør for å bedre rammebetingelsen for veteranbil-hobbyen.

Og så blir det kaffe og sosialt, og kanskje nye bekjentskaper

Referat fra LMK landsmøte

Landsmøte er LMK sitt øverste besluttende organ. Alle medlemsklubber kan stille med inntil
2 representanter/delegater. Det er ulik styrke i medlemsklubbenes stemme avhengig av
antall medlemmer medlemsklubbene representerer. På grunn av perioden med covid-19 ble
landsmøtet for 2020 og 2021 avholdt samtidig, dette kompliserte gjennomføringen noe, men
det ble elegant løst av en taktfast møtedirigent.

Registrering av deltakerne og utlevering av
materiell til møtet startet klokken 09:30. Selve møte startet klokken 10.00. Det var bred
deltakelse fra mange medlemsklubber rundt om i det ganske land. I år var det undertegnede
som etter forespørsel fra BMF representerte vår forening. Gyldig fullmakt var registrert innen
frist. Vi var delegat nummer 148. Det ble før åpningen av møte foretatt en gjennomgang av
møtes forretningsorden. Den er blitt svært korrekt og gir møteleder og deltagere klare
føringer for å delta i en dannet orden.

Styreleder åpnet med å minnes de som i perioden har forlatt og da i særskilt het 2 personer
som har vært sentrale i LMK sitt arbeid. Det ble avsluttet med ett minutt stillhet. Etter dette
var det utdeling av pris til klubber som hadde hatt ulike jubileum som 50 eller 25 års
medlemskap. Gjester til årets møte var representant fra IF, styre web samt redaktøren i
Norsk Motorveteran.

Les videre

Ledige lagerplasser i Geitvågen – 2. utlysning

Vi har noen få ledige lagerplasser for bil/ MC.

Kriterier for å få lagerplass er at man er medlem, og at kjøretøyet er i aktiv bruk:

  • Aktiv bruk! Tildeling av plasser gis kun til kjøretøyer i aktiv bruk. Det vil si kjøretøy som brukes i løpet av sesongen. Restaureringsprosjekt og langtidslagring av kjøretøy som ikke er kjørbare ønskes ikke. Dette er fordi foreningen ønsker et aktivt miljø i Geitvågen.

Tildeling vil skje etter loddtrekning.

Er du interessert, send en epost til post@bmhf.no og oppgi bilmerke og regnr.

Søknadsfrist : Torsdag 2. september kl 12:00.

Ut på tur- kveldstur til Saltstraumen

30 personer – damer, menn og gutter (og en hund) i 15 biler dro mandag ettermiddag til Saltstraumen.  Kaffe i solveggen på hotellet, selv om sola var bare delvis til stede gikk praten livlig. Godt å kunne møtes igjen som før pandemien, bare smil å se rundt bordene.

De største glisene fant vi på parkeringsplassen, se bilder.

Tur til Heggmoen hoved- vannverk – endret tidspunkt til torsdag 9.september

Pga dårlig værmelding på den planlagte dagen 7. september endres tidspunktet for  turen til Heggmoen Hovedvannverk til torsdag 9. september.


Tur til Heggmoen hovedvannverk med omvisning på vannverket bli torsdag 9.september.
Vi starter felles kjøring fra Shell Stormyra KL 17.00.

Vi passerer Coop Extra Tverlandet KL 17.16 for de som ønsker å henge seg på ved Tverlandet.
Ved ankomst bom opp til Heggmoen HVV vil Chris åpne bommen slik at vi kan kjøre helt opp til Vannverket der det er en stor parkeringsplass for oppstilling. Om noen blir forsinket kan man ringe Chris Tlf 90624665 så åpner han porten til dere.


Man får en orientering om vannverket og en guidet tur gjennom vannverket. Dette vil skje puljevis ved stort oppmøte.

Ta med kaffe og noe å bite i, det er ikke muligheter for å koke kaffe på vannverket.

Felles avmarsj fra Heggmoen HVV blir når samtlige har fått sett vannverket og kaffen er konsumert.

Alsos-Charger`n er tilbake i Bodø

Trond Christensen, medlem i BMF, har kjøpt tilbake Dodge´n han solgte i 1993.
 Dodge Charger 1966 modell med 5,2 l V8-motor. Km.stand nå 131.000 – på 55 år!
Første eier var Lorentz Alsos som drev maskinforretning i Bodø. Han kjørte lite, og tok godt vare på bilen. Veiene var smale og bilen bred, og det sies at han brukte hornet flittig i svingene for å advare møtende trafikk. Alsos døde i 1980, tre år senere fikk Trond kjøpt bilen av fru Alsos. Han brukte bilen som sommerbil, om vinteren sto den inne hos Dodge-forhandleren.

Les videre

Utlysning av lagerplasser i Geitvågen

Gjelder for medlemmer i Bodø Motorhistoriske Forening.
Ledige lagringsplasser i Geitvågen

Det er noen ledige plasser for oppbevaring av bil/motorsykkel i Geitvågen.

Følgende lagerplasser er ledig i perioden 1. oktober 2021 til 1. september 2022:

•  3 plasser til motorsykkel/ moped á 800,- pr år

•  10-11 plasser ledig for bil under 4,5 meter, pris: 3500,-, bil mellom 4,5 – 6 meter, pris: 4200,

• 2 båser i Bunker Valentin dekkverksted. Disse har plass til for eksempel 3 motorsykler, pris: 2500,-

Ellers finnes også:

• 2 verkstedplasser for bil på løftebukk tidsbegrenset til vinterperioden 1.11. 2021 – 1.4.2022. På disse plassene er det også muligheter for å jobbe på bilen mens den lagres. Pris for plass 3000,-

Plassene fordeles ved loddtrekning. Det blir fra i år av en begrensing på maks en bil pr medlem. Dersom vi ikke klarer å fylle opp lokalene blir det ny loddtrekning på evt. bil nr 2. Derfor er det viktig at søker som ønsker inn mer enn en bil, oppgir dette. Biler som tildeles vinterplass hos oss må fra i år være kjørbar og i aktiv bruk. Langtidsprosjekter ønskes ikke. Dette er fordi vi ønsker et aktivt miljø i Geitvågen.

For mc, bil og båsplasser (ikke verkstedplasser) gjelder at tildelt plass kan forlenges til maks 3 år. Dog ikke for evt bil nr 2.

Hvis du er interessert, Send epost til post@bmhf.no og skriv hvilken plass du er interessert i, og hvilket veterankjøretøy det gjelder. Frist for å melde interesse er 25/8 kl 12:00.

(For plasser tildelt tidligere år gjelder at de kan stå ut sin 3-års periode).