Møtereferater er lagt ut

Følgende møtereferat er nå tilgjengelig i seksjonen “for medlemmer”

  • Referat fra årsmøte Salten Motorhistoriske
  • Referat fra Bjerkvikmøtet
  • Referat fra årsmøtet i LMKP1020489