1950-talls dokumentar om kjøretøyer

Dette inn legget er hentet fra LMKs hjemmesider :

Automobilen – til glede og nytte

Se denne fantastiske dokumentaren om kjøretøyers plass i samfunnet på 1950-tallet. Kommentarene er også unike der de sin oppstemthet konkluderer med at kjøretøyene er kommet for å bli, og at de allerede er blitt et forskningsområde for ingeniører.

Klikk her eller på bildet for en meget hyggelig tidsreise! (husk lyd).

50-talls dokumentar