Julehilsen fra formannen

God Jul kjære SMF ‘er

DSC_0110
Det er med undring jeg tenker tilbake på det året som har gått. Hvordan kan noe skje så fort samtidig som det inneholder så mye. Da jeg løftet pennen for å forfatte denne julehilsen var jeg fylt med en liten oppgitthet som ga uttrykk for at det ikke var mye å skrive om dette året. Jeg bestemte meg derfor for å forsøke å liste opp alle de ting som jeg kunne huske.

Listen ble lengre enn jeg først hadde forutsett. Da det arbeidet var over ble jeg sittende og se på den og da tenkte jeg følgende. Mange av mine gode stunder gjennom året var nettopp det listen inneholdt. Jeg kunne formelig ane at min julehilsen ble litt lengre enn god jul og godt nyttår.

Sist år ramset jeg opp aktivitetene og fikk dermed en sekvens som ledet meg gjennom året. Denne gangen vil jeg forsøke å fokusere mere på opplevelsene.

Det første ordet som kommer mot meg er samhold. Et samhold som er litt flerdelt. Noen er lojale mot medlemsmøtene, noen mot onsdagsmøtene på Fauske, noen mot bilhistoriens mange utfordringer, andre mot mopeder, noen mot å delta på turer i klubbens regi, noen i små grupperinger innad i klubben, osv. Men to fellesnevnere for alle disse er at de er lojale mot Salten Motorhistoriske Klubb gjennom og stille opp når det gjelder å inkludere andre samt når det trengs en ekstra innsats.

En ekstra innsats er det neste som kommer mot meg. For det ville ikke være mulig å eie eller være medlem av en slik klubb hvis ikke noen tok et ekstra ansvar gjennom å bruke sin fritid på arbeid for fellesskapet. Det jeg tenker spesielt på er de mange funksjoner. Hjemmeside, regnskap, arkivering, verkstedansvarlig på Fauske og i Bodø, ansvarlige for torget, bil show, fellesturer, styreverv osv. det er et yrende liv i mange regioner hvor nye vennskap og bekjentskap oppstår som igjen limer oss sammen som klubb.

Å lime oss sammen som klubb er en egenskap som mange SMF’ere eier. Det kraftigste våpenet er latteren og gleden som oppstår når to eller flere samles. Velmenende kommentering med skarpe poeng som krever et raskt sinn for å svare seg ut av. På medlemsmøtene kan man høre hvordan enkelte prater om kapp og hvor pauser er et øyeblikks stillhet hvor neste kan overta.  En lett og lystig tone sorterer ingen i rang. Men gir åpning for at det skal bidras med det man har. Dette er store verdier for fellesskap.

Jeg har gjennom mitt virke som formann forsøkt å være fokusert på å representere klubbens bredde geografisk. Fauske er den delen av vår aktivitet som har hatt de tøffeste utfordringene dette året. Her ble utleieforholdet med Statens Vegvesen avsluttet i juni. Dette ledet oss som klubb ut på jakt etter lokaler som kunne innfri de samme eller tilsvarende forhold som man hadde tidligere. Dette ble en tøff runde som ikke hadde vært mulig uten enkeltmedlemmer innsats. Klubben endte til slutt opp i lokaler ved Ankerske.

Jeg vil med dette få takke den enkelte som gjennom sitt bidrag har løftet klubben vår framover i 2013. Tatt ansvar, utført, bidratt, motivert, vært positiv, samt gitt klubben de beste rammer som klubb.

God Jul

og

Godt Nytt År