Verkstedpriser i 1946

D. Pedersen & Sønn Autoverksted holdt til i en tyskerbrakke ut mot Langstranda i Bodø i 1946.  Vi har kommet over en del regninger på reparasjoner utført i 1946 på en Chevrolet 1937 modell.

Regning D.Pedersen & sønn 1946

Min farfar Halvdan Østbø hadde drosje i Bodø før krigen. Da krigen kom til Bodø ble drosjebilen hans konfiskert av tyskerne som brukte bilen under hele krigen. Bilen var en 1937 modell Chevrolet.  Da krigen var over ble bilen levert tilbake. Bilen var da helt utslitt og egentlig ikke egnet til drosjebil lenger. Men det var da ikke mulig å få kjøpt nye biler så man måtte klare seg med det man hadde.

Som man ser av verkstedregningene måtte det mange reparasjoner til for å holde bilen i drift.

Timeprisene til D. Pedersen & Sønn var i 1946 som følger:

  • Verksmester : kr 4,77 pr time
  • Mekaniker :     kr 3,67 pr time
  • Lærling :          kr 2,22 pr time

Dette kan virke billig, men når man tar i betrakting at gjennomsnittlig årslønn i 1947 var kr 5870,- er kanskje dette ikke så langt unna dagens priser likevel ….

Bensinprisen i 1947 lå på i underkant av 40 øre pr liter, og en drosjetur fra Hurtigrutekaia og til Sykehuset kostet kr 2,20.

Se flere regninger fra D. Pedersen & Sønn ved å klikke på linken under :

Regninger D. Pedersen & sønn 1946