LMKs Landsmøte for 2014

LMK holder sitt landsmøte i 2014 lørdag 15. mars på kl. 10.00 – 16.00 (registrering fra 09.30) på Scandic Oslo Airport Hotell, Ravinevegen 15, 2060 Gardermoen.

Innkalling med sakspapirer sendes ut i februar 2014 – senest en måned før landsmøtet. Det tas sikte på å være ferdig med selve den formelle delen av landsmøtet til lunsj.

Dette er alle LMK- tilsluttede klubber sin arena for å arbeide nasjonalt og påvirke. Salten Motorhistoriske forening har tradisjonelt representert med to medlemmer. Å stille på årsmøtet til LMK tenker jeg er av betydning for klubbens profil og anerkjennelse for sitt arbeid. Det er også en god arena for å bygge relasjoner samt få inspirasjon om andres arbeid.

Interesserte bes ta kontakt med formann innen mandag 17 februar, og registrere sin interesse.

 

MVH formann
Salten Motorhistoriske Forening