Årsmøtet

Årsmøtet ble gjennomført lørdag 15/2-14. Innkalling og saksliste ble godkjent.
Odd Even ble valgt som møteleder og Linda som referent.

Referat fra årsmøtet blir lagt ut på medlemssidene her på hjemmesiden om kort tid.

Årsmøtet 2014