Skogsvrak

Bjarne kom over dette skogsvraket på en av sine vandringer.
Vi tror dette kan være en Ford Anglia – hva tror dere ?

Skogsvrak2

Skogsvrak3

skogsvrak 5

Skogsvrak 4

Skogsvrak 1