Ledige plasser for vinterlagring av kjøretøy

Vi nærmer oss tid for vinterlagring av kjøretøy, i lokalet på Fauske har vi noen ledige plasser.
De som er interessert i plass bes ta kontakt med enten Steinar Stenersen tlf 48230913 eller Trond Slettmyr 99748532 snarest.