Klubbturen til Drag lørdag 4.oktober

Vi ber de som vil delta på turen gi beskjed til Bjarne eller Kjetil på tlf eller SMS innen torsdag 2. oktober kl 1800.
Blir det for få deltagere på turen vil den bli utsatt til våren 2015.
Endelig beskjed om dette blir lagt ut på hjemmesiden torsdag kveld.

Bjarne : tlf 905 60449
Kjetil :   tlf 918 64078