Arrangement på Løp gård sommeren 2015

 

nr18

Til medlemmene i SMF:
Foreningen har blitt kontaktet av Nancy Eriksson v/Nordlandsmuseet. Hun jobber som anleggsleder på Løp Gård. Hun skriver slik i en mail til oss:

“Gården har røtter flere hundre år tilbake i tid både som hovedsete for Skipperadelen og «Futgård» under embetsmannstiden.  I senere tid er gården kjent som hjemmet til søstrene Hanna og Arnolda Krogh Hansen, de berømte «frøknene på Løp». Disse damene flyttet derfra i 1970 og stedet er nå museum og kafe i sommersesong.

Frøknene var kjent for sin store entusiasme for biler, noe som var svært uvanlig på denne tiden. For å hylle dem og de gamle bilene har jeg derfor lyst til å lage til et arrangement hvor man kan stille ut sin veteranbil, og vise dem frem for publikum, hvor da den flotteste bilen mottar en publikumspris i «Frøknene på Løp» sin ånd. Tenker da å prøve å få tak i de eldste bilene, ca 20-25 stk, da det ikke er plass for mer på Løp Gård.
Løp Gård er svært populært og vi har et stort antall gjester i løpet av sesongen. Det ligger idyllisk til på nordsiden av Bodø, med flott hage og enger omkring. En flott arena for utstilling av veteranbiler!”

Foreningen har fått opplyst at søstrene var ca. 90 år da de flyttet fra Løp og at det nok er biler fra før og rett etter krigen (opptil ca. 1950) som nok er mest interessante for dette opplegget.

Følgende dager er oppgitt som de mest interessante for dette opplegget: lørdagene 13. juni, 20. juni, 11. juli og 18. juli. Det blir i såfall 1 lørdag dersom noen av medlemmene som har biler fra denne perioden vil delta. Da blir den lørdagen av de som er nevnt som passer flest valgt.
image1
Nordlandsmuseet vil kalle meg inn til et møte om dette i nærmeste fremtid. Dersom det i det hele tatt skal brukes ressurser på dette fra foreningen er vi avhengig av at de av våre medlemmer som er interessert og som har biler fra den aktuelle perioden tar kontakt.

Jeg ber derfor om at interesserte tar kontakt med meg og melder seg på innen 01.mars i år. Det er fint om dere samtidig kan opplyse om hva slags bil som tenkes benyttet og årsmodell for denne.

Mvh

Leif Finsveen