Årsmøtet 2015

Årsmøte SMF 2015

Årsmøtet ble avviklet lørdag 21. februar fra kl 1700 hos Lyst På as – Torghallen i Bodø.
Det var 16 medlemmer til stede.
Etter årsmøtet var det middag på samme sted.
Referat fra årsmøtet er sendt ut til alle medlemmer klubben har epostadresse til.
Referatet kan også finnes på hjemmesiden under “Medlemssider”.