Takk for innsatsen

Det ble avholdt styremøte i klubben 29.februar.
Her ble avtroppende styremedlemmer takket for innsatsen og overrakt blomst og en liten gave.
Vi takket Leif Finsveen – avtroppende formann og Steinar Stenersen – avtroppende kasserer for innsatsen i klubben.

20160229_220110_resized

Fra venstre: John Skyrud (nestformann), Leif Finsveen (avtroppende formann), Steinar Stenersen (avtroppende kasserer), Bjarne Samuelsen (ny formann)