Lettelser i reglene for EU-kontroll

Endel veterankjøretøy får lengre intervall mellom EU-kontrollene.

For at et veterankjøretøy skal komme inn under ny ordning med lengre kontrollintervall, må det være registrert som bevaringsverdig. Det kreves derfor påskrift i vognkortet i samsvar med tekst i kjøretøyforskriftens § 1-9: «Bevaringsverdig kjøretøy: Må ikke endres konstruktivt eller utseendemessing» og bruksbegrensning som vanligvis er beskrevet med teksten:

«Må bare benyttes
– Ved spesielle anledninger som f.eks. motorhistoriske samlinger og løp
– ellers leilighetsvis når bruken ikke er til unødig fare eller ulempe for annen trafikk»

 

Kjøretøy som er 30 år eller eldre men ikke har merknad om bevaringsverdig og bruksbegrensning, må forholde seg til samme kontrollfrister som i dag. Dersom man har et kjøretøy i original eller tilnærmet original utførelse, kan man bestille tid på en trafikkstasjon for å få vurdert og eventuelt godkjent sitt kjøretøy som bevaringsverdig med bruksbegrensning. Dette medfører et kontrollgebyr.

De veterankjøretøyene som er innenfor nytt intervall for PKK og har frist etter 1. oktober 2016, vil få en første kontroll som samsvarer med nærmeste 5-års intervall. Med andre ord ved 35, 40, 45 eller 50 år. Deretter blir det hvert 5. år til siste kontroll når kjøretøyet er 50 år. Ved passerte 50 år er kjøretøyet fritatt for kontroll.

Kjøretøy registrert før januar 1960 kommer ikke inn under EU-kontrollordningen. Disse er dermed fritatt for kontroll uavhengig av endringen.