Innbetaling medlemskontingent for 2016

Det ble sendt ut faktura for medlemskontingent første halvdel av april.
Alle med registrert epost adresse fikk denne på epost, de uten epost adresse fikk den i vanlig brevpost.
Det er fremdeles en del medlemmer som ikke har betalt inn kontingenten. Vi ber om at dere gjør dette så snart som mulig.

Vi ønsker også beskjed om noen ikke ønsker å være medlem i klubben lenger, slik at vi kan oppdatere medlemsregisteret vårt.
Er det noen som ikke har mottatt faktura for medlemskontingent 2016, ta kontakt på
epost : kjostbo@gmail.com.

Vi ønsker alle en god sommer !
Vennlig hilsen
Styret i Salten Motorhistoriske Forening