Medlemsmøte onsdag 11.januar kl 18:30

Årets første medlemsmøte blir avviklet på Nyholmen Skandse i Bodø onsdag 11.januar kl
18:30.
På møtet vil det bli en orientering om anlegget .
Vel møtt !