Viktig melding vedrørende LMK-forsikring.

Vi har mottatt følgende melding fra LMK :

Hei!
Vedlagt følger et skriv knyttet til at LMK har sagt opp Samarbeidsavtalen med WaterCircles. Det er ønskelig at denne informasjonen meddeles videre til lokalavdelinger, forsikringskontakter, medlemsblad/hjemmesider slik at man unngår mest mulig spekulasjoner rundt dette.

LMK vil holde klubbene løpende orientert.
Med vennlig hilsen / Best regards / Mit freundlichen Grüssen

 Stein Christian Husby
Generalsekretær LMK
Øvre Slottsgate 2b
0157 OSLO
22 41 39 00 / 465 08 165

Les skrivet her : LMK har sagt opp Samarbeidsavtalen med WaterCircles Norge AS