Kontingent for 2017

Det ble vedtatt på årsmøtet lørdag 11. mars at medlems kontingenten for 2017 skal være uendret fra året før, dvs kr 400,-.

Faktura for kontingent blir sendt ut i løpet av kort tid. Faktura sendes på epost til alle vi har registrert epost adresse til. De som ikke har epost vil få fakturaen i posten.

Vi ber om at det ved innbetaling av kontingenten brukes KID-nummeret som er oppgitt på fakturaen.