Årsmøtet er avholdt

Årsmøtet ble avholdt 11. mars på Molostua i Bodø. 23 medlemmer møtte opp til et flott møte som ble holdt i god og stram regi av formannen. De sakene det ble mest debatt omkring var de nye vedtektene og innkjøp av dekkomleggings og avbalanserings maskin til foreningen.

Begge deler ble vedtatt til slutt. Ved styrevalget ble alle som var på valg gjenvalgt. Paul Mellem takket for seg i valgkomiteen og Espen Quigstad ble hans erstatter.

En grundigere gjennomgang finnes i årsmøtets protokoll. Etter årsmøtet kom det flere gjester og det ble servert deilig mat og drikke. Debattene fra møtet ble lagt til siden og stemningen var høy.. Et musikalsk innslag av en lokal artist ble også servert. Fin stemning ble det, til ut i de små nattetimer, da noen gikk hjem og andre dro videre ut på byens natteliv.