Dugnad i klubblokalet i Geitvågen

Onsdag 23.auguist  kl.18:00 ble sesongens første dugnad i klubblokalet åpnet. 13 personer stilte og utførte et formidabelt arbeid. Gulvet i den delen av lagret som har vært en gammel høytørke ble ferdig tømt for gammelt høy. Her må det takkes spesielt til Oluf Esjeholm, John Knutsen samt undertegnede :-). Tømmergjengen tok ansvar i rydding av skog som hengte innover bygget. Her var mange aktive, Kjell Ivar Helgesen, Snorre Dahle, Jakobsen. Den gamle bua som stod ved innkjøringen og skulle tømmes for skrot og legges ned levde et kort liv. Her tok Andre Knutsøen, Per Erik Møglebust, Daniel Bøe, John Skyrud avgjørende tak. Verkstedlokalet skulle tømmes, ryddes og klargjøres for videre innvendig innsats. Etter solid innsats fra Per Dahl, Espen Quigstad og Michael Røstgaard ble dette arbeidet også ivaretatt.

Kaffepausen ble varmt velkommen med selvbragt kaffe og for noen litt å bite i. Samtalene var mange og interessante. De spennte vidt fra hytteliv på Sørlandet til import og bygging av egen bil. Per Dahl tok plutselig fram lokallitteratur og registreringsbevis på lokale kjøretøy hvorav det raskt oppstod en god historie.

Takk til alle som stilte opp og tok et tak.

Neste episode kommer snart.
Bjarne Samuelsen