Møte i Salten Motorforum mandag 21. august

Mandag 21. august besøkte AMCAR’s klubbkontakt Asbjørn Johansen Salten Motorforum for å foredra om AMCAR’s arbeid og betydning for den norske motorhobbyen. Foredraget fant sted på Nord Universitet i auditoriet Elias Blix.

Det ble en innholdsrik kveld med faglig påfyll om AMCAR som organisasjon samt deres arbeid for bilhobbyen nasjonalt. 18500 medlemmer og 116 tilsluttede klubber engasjerer 14 heltidsansatte. De utgir eget magasin “AMCAR”, samt drifter nettstedet amcar.no og egne facebook-sider for både AMCAR og organisasjonens Cruise Night arrangementer. Her arbeides det med å skape et digitalt skifte med bedre og mere innholdsrike nettsider, hvor det skal bli enklere å klikke deg inn til de artiklene som er tilpasset ditt fokus innen bilhobbyen – med gode underholdningssider med film og detaljrike bilpresentasjoner.

Nasjonalt er AMCAR aktive. De deltar som fast samtalepartner med Vegdirektoratet i noe som kalles «skru og muttermøter» som fram til nå har vært avholdt med et møte i året. Disse møtene har vært så konstruktive at Vegdirektoratet ønsker å øke frekvensen til to møter pr år. Dette tenker jeg er et bevis på godt samarbeidsklima mellom myndigheter og AMCAR som bilorganisasjon.

AMCAR har i den senere tid fått gjennomslag for mange aktuelle saker som gagner oss med bil som hobby; for eksempel små skilt, vektsaken som gjør det mulig å nedregistrere lette «lastebiler» til personbil M1 uten dyre vektdokumentasjoner og ombygninger, fastsettelse av modellår ved førstegangs registrering – der bileier ikke kan dokumentere dato/årstall for førstegangs registrering da bilen var ny, avgiftsfritak for amatørbygde biler, fritak for pkk for eldre biler, flyttet ansvaret fra eier til biltilsyn iht. dokumentasjon av understells nummer og inn preging av dette, fått aksept for røde blinkelys, pluss, pluss.

Andre ikke typiske Amcar merkeklubber har begynt å se på medlemskap i Amcar, noe det er åpnet for sentralt.

AMCAR har i tillegg en meget fordelaktig forsikringsordning som også dekker et område som heter klubbforsikring hvor medlemmene er forsikret ved deltakelse i klubbregi. Alt fra dugnad til løp.

Vi ønsker gjerne Asbjørn Johansen velkommen neste gang, og jeg vil forsøke å legge til rette slik at jeg kan delta. For dette var fremmende og interessant.

Vi ønsker AMCAR lykke til med det videre arbeidet – for oss med bil som hobby!

Bjarne Samuelsen
Formann
Salten Motorhistoriske Forening