Nytt fra LMK 10/2017

Et turbulent år går mot hell – nye muligheter i 2018.

2017 har i stor grad vært preget av forsikringssnakk, og for utenforstående kan det lett fremstå som om LMK utelukkende er blitt til en forsikringsformidler. Det kan avkreftes her og nå, men det er ikke til å legge skjul på at den konflikten som har vært med WaterCircles Norge har vært en tidkrevende og ikke minst en kostbar prosess for Styret og Administrasjonen i LMK.  Vi håper derfor at samarbeidet med IF vil gi nødvendig stabilitet i hverdagen, slik at forsikringsordningen igjen vil bli en mer selvgående prosess. Det vil også komme vesentlige forenklinger ved søknadsprosessen, slik at dette vil avlaste LMKs Administrasjon til å vie mer tid til våre kjerneområder – drifte en organisasjon for motorhistorie og kjøretøykultur.

Strategikonferansen.

LMK ønsker en diskusjon om veien videre. Utfordringene for vår bevegelse er mange, og det er flere andre aktører på banen til dels innenfor det samme segmentet. Tiden, politiske retninger og høy inflasjon i verdien på eldre kjøretøy hemmer den rekrutteringen og etterveksten vi behøver. Målet må være at vi skaper gode løsninger i fremtiden slik at det fortsatt skal kunne være mulig å eie, bevare og bruke motorhistoriske kjøretøy i Norge. Dette krever av oss mer synlighet, opplysning og forståelse rundt hvilke utfordringer vi står overfor. Dette er nok ikke en jobb LMKs Styre og Administrasjon vil kunne klare alene, men dette krever en massemønstring i bevegelsen hvor vi gjør et felles løft for saken. Her vil også samarbeid med andre organisasjoner bli aktuelt for at vi i fellesskap kan skape den synligheten og slagkraften dette krever av oss.

Strategikonferansen vil derfor være en arena hvor vi skal ha lov til å tenke – tenke nytt utenfor de konvensjonelle rammene. Her skal vi kunne snu opp ned på vedtatte sannheter og gi oss den friheten og spillerommet vi har gjennom å drøfte dette i fellesskap. Viktige spørsmål blir da hva man ønsker med LMK og hvordan vi skal nå disse målene. Dette blir nødvendig, da vi opplever at bevegelsen taper terreng gjennom at vi navigerer etter samme kart som for over 30 år siden.

LMK-Klubbene har respondert svært positivt på dette, og oppslutningen nærmer seg Landsmøte-nivå. Dette til tross for at LMK av økonomiske årsaker har signalisert at klubbene selv må dekke egne reisekostnader og eventuell overnatting. Dette vitner om et ekte og sterkt engasjement for LMK, noe vi trenger nå.

Flytteprosessen fra WaterCircles Norge er viktig.

Vi skal ikke bruke mye tid på forsikring denne gang, men vi opplever at stadig flere av LMKs medlemmer ser nødvendigheten av at de flytter sine forsikringer vekk fra WaterCircles Norge og videre til IF og den nye LMK-Forsikringen fra nyttår 2018. LMK har sendt ut egne fullmaktsskjema, som gjør denne flytteprosessen meget enkel. For dem som ikke har mottatt dette skjemaet, er dette sendt ut til samtlige LMK-klubber. Vi henstiller også klubbene til å holde fokuset oppe på dette i en god tid fremover.

Lojaliteten til LMK er sterk.

LMK er satt på store prøver denne høsten, og vi møtte uventet konkurranse da KNA og WaterCircles hadde funnet sammen og etablerte en KNA-Klubbforsikring. Konseptet med direktemedlemskap for LMK-Klubbene og tilgang til forsikringsordningen med provisjoner direkte til klubbene, var tilsynelatende en «skreddersøm» for å ramme LMKs organisering og økonomi på en verst tenkelig måte. Vi fryktet lenge at mange klubber ville vurdere denne ordningen og ikke innse hvilke fatale konsekvenser et slikt valg kunne gi for LMKs videre drift og virke. Noen ganger går det dessverre ikke å tenke som Ole Brumm; «Ja takk, begge deler».

Heldigvis viser det seg at fokuset fra LMK omkring hva dette faktisk innebærer har skapt et nytt og forsterket engasjement rundt LMK, noe oppslutningen rundt Strategikonferansen også bekrefter. Til tross for fristelser, som penger på bordet og et par måltider på vertens konto, har fortsatt 141 av 146 LMK-eierklubber ikke ofret sin solidaritet på dette billigsalget. Dette gir håp og muligheter også for 2018!

Med ønske om en riktig god jul og med gode ønsker for det nye året!

Stein Christian Husby

Generalsekretær LMK