LMKs Strategikonferanse

Da er Strategikonferansen i regi av LMK 13.01.2018 avviklet. Det ble en hardtarbeidende økt med stor konsentrasjon fra medlemsklubber i LMK. Konferansen startet klokken 10:00 og varte til 16:00 kun med avbrudd av en halv times lunch.
Konstituert styreleder Geir Iversen åpnet møtet og ønsket velkommen. Deretter ble det en innledning av Carl A. Harbitz Rasmussen. Han tok utgangspunkt i et egenforfattet brev som var sendt til styret i LMK i 2017. Det representerte en meget usminket sannhet av hvordan mange i medlemsmassen opplever LMK utenfra. Anbefalinger om å stanse personlige konflikter, advokatsalær og alt tant og fjas var ingredienser i hans tale.

Deltakerne var på forhånd inndelt i 11 grupper av 8 personer. Det var også utpekt en gruppeleder ved hvert bord. Deretter ble agendaen for konferansen arbeidsdokumentet gruppene arbeidet i.
Min gruppe “Gruppe 8” bestod av Hans Olav Olsby fra Classic Volvo Club, Ulf Fjeldberg fra Gammelsaabens venner, Kjell Thon fra Kongsberg Automobilselskap/Motorhistorisk klubb Drammen, Jul Sverre Haugerud Norsk DKW Union, Inge Mauseth fra Norsk Sportssvognklubb (møtte ikke), Per Kristian Eng fra Toten Gammelbilklubb, Tormod Gunter fra Østfold Veteranvogn klubb.

Gruppe 8 trakk seg tilbake og startet arbeide med å drøfte de fire hovedområdene med tilhørende underpunkter. Det ble mange gode faglige diskusjoner med stort sett forslag til løsning der det var mulig. Møtereferatet fra gruppemøtet er oversendt LMK for videre bearbeiding. Så får man inderlig håpe at denne innsatsen leder til endringer i måten LMK arbeider på. Både strategisk og organisatorisk. En felles oppfatning blant mange var at noe må skje med LMK som landsforbund og at dagens tilstand ikke kan vedvare.

LMK administrasjonen utferdiger en sluttrapport når alle tilbakemeldingene er registrert.

Bilder av “gruppe 8”