Maskiner for omlegging og avbalansering av dekk

I foreningens lokale på Fauske er nå dekk maskinene klare til bruk.
Dette er et tilbud til de av klubbens medlemmer som har behov for omlegging og avbalansering av dekk.
Maskinene skal kun betjenes av utvalgte medlemmer av foreningen.

For å avtale time, kontakt en av disse kontaktpersonene:

  • Leif Grøttem – Tlf 907 97638
  • Trond Slettmyr -Tlf  997 48532
  • Sigge Sigurdsøn – Tlf 916 68086
  • Bjørn Bugge – Tlf 913 12483

I lokalet på Fauske har foreningen også et sandblåsekabinett og en hydraulisk presse som foreningens medlemmer kan bruke etter avtale.