Medlemskontingenten for 2018

Vi minner om at faktura for medlemskontingenten ble sendt ut den 9.mars med forfall 23. mars.
Mange har betalt, men pr 27.mars er det 59 som ikke har betalt.
Om noen ikke har mottatt faktura, ta kontakt med kasserer på epost: kjostbo@gmail.com