Medlemsmøte onsdag 7.november kl 1830

Vi minner om medlemsmøtet onsdag 7.november kl 1830.
Denne gangen avholdes møtet i klubblokalet i Geitvågen.

Agenda:

-Velkommen
-Kort orientering om trafikksikkerhetsdagen til våren.
-Representant fra IF kommer og orienterer om sine produkter.
-Litt om slektsforskerdagen på Stormen
-Bilder fra Goodwood

Vel møtt !

Veibeskrivelse klubblokale GV