Tips for god smøring

Følgende er sakset fra “Oldtimer Praxis”

Når motoren ikke har vært i gang på ukevis vil olja havne i bunnpan19na. For å ha god smøring i hele motoren når den starter, er det lurt å kjøre motoren på selvstarteren uten tenning til oljetrykket stiger. På gamle engelske biler kan man kjøre starteren fra motorrommet. Man kan også kjøre selvstarteren uten å bruke choke uten at motoren starter.
Skal man gjøre det avansert, kan man koble et rele på ledningen til coilen. Styrestrømmen til releet jordes over giveren til oljetrykkslampa. Dermed starter ikke motoren før oljelampa slukker.