Nyttårshilsen

Så skrives det 2019. En god venn av meg skildret tiden som to øyeblikk mellom mandag – fredag og fredag – mandag. Han hadde gitt opp på kalenderen å skyve markøren langsetter ukedagene, nå var det bare nedover etter ukenumrene. Slik er det for mange av oss, tiden flyr og vi er bare passasjerer. Jeg tenker da at det blir litt ekstra viktig å tilhøre noe som fyller de ovennevnte øyeblikkene med innhold som ladder, gir energi, glede, tilhørighet og vennskap. Et organisert arbeid for det motorhistoriske miljøet i Norge er nettopp en oppskrift som kan gi slike opplevelser.

Året 2019 vil inneholde mange hendelser som kan gi gode forutsetninger for gode opplevelser. Klubben vår skal delta på Bjerkvikmøtet hvor alle klubbaktivitetene i Nord-Norge skal framlegges. Det skal avholdes styremøter, medlemsmøter, temakvelder, onsdagskvelder osv.  Mange skal reise til Bremen, vi skal avholde utstilling på torget, motorkonvoien, treff, turer, dugnader osv. For at alt dette skal skje må det mange hender i sving. Likeledes for 2018 var det nettopp alle disse aktivitetene som knyttet oss sammen til den gjengen vi er. Her vil jeg benytte anledningen til å takke alle som gjennom dugnad har løftet oss opp og fram. Bidratt til at vi har et bedre tilbud til medlemmene slik at det kommer noe tilbake for den medlemskontingenten som kreves. Så får vi håpe at når dugnadsånden har hvilt seg litt gjennom vinteren, atter viser seg når våren kommer.

Jeg vil med dette få takke hver en især som er medlem i Salten Motorhistoriske Forening for sitt bidrag gjennom medlemskapet. Hver den som frivillig yter mer enn det som kan forventes gjennom frivillig arbeid og dugnad. De som virker i det daglige styrearbeidet for å drifte, legge til rette, og skape nye muligheter i foreningen.

Ønsker dere alle et riktig godt nytt år og takk for det gamle.

Mvh Formann

Brannbil – Narvik Automobilselskap – Museumsobjekt

Willys Overland – Narvik Automobilselskap – Museumsobjekt