Årsmøte lørdag 9.februar

Årsmøtet blir avholdt lørdag 9.februar kl 18:00.
Sted: Salmon Center , Sjøgata 21, Bodø ( Inngang fra kaisiden)

Innkalling er sendt ut til alle medlemmer som har epost.
Innkallingen finnes også her:

SMF årsmøte 09.02.2019 innkalling

Det er anledning til å ta med partner på middagen etter årsmøtet.
De som ønsker å delta på middagen må melde seg på denne innen 29.01.2019.
Se innkallingen for nærmere informasjon.