FØRSTE BILER I BODØTUNELLEN ER FRA SALTEN MOTORHISTORISKE FORENING

Når Bodøtunellen åpner søndag er vi på plass og kjører kortesje gjennom tunellen så snart «snora er klippet».
Dette ble avklart like over påske, så vi har i all hast satt sammen en kortesje på 15-20 av medlemmenes biler.
Etter ønske fra Vegvesenet alle fra før 1970, flere fra før krigen.
Kortesjen kjører inn i området ved tunnelen på Bodø-sida kl 12.30, og står «på utstilling» der til taler, musikk mm er avsluttet. Og så bærer det løs.