Veterantrafikksikkerhets dag torsdag 9.mai fra kl 18:00

Førstkommende torsdag er det Veterantrafikksikkerhets dag ved Bodø trafikkstasjon.

Det er gjort et flott forarbeid for å kunne tilby medlemmene i SMF en dag hvor vi møtes for å kunne fokusere på trafikksikkerhet. Håper så mange medlemmer som mulig stiller opp rundt dette tiltaket. Trafikksikkerhet er viktig i vår hobby, gjennom denne kvelden har vi muligheten til å sammen ta dette ansvaret på god måte.

Se vedlegg for ytterligere informasjon.
Veterantrafikksikkerhetsdagen 2019

Still opp på dette og start sesongen med sikkerhet i førersete.
MVH formann