Veterantrafikksikkerhetsdagen 2019

Torsdag 9 mai arrangerte Salten Motorhistoriske Forening Veterantrafikksikkerhetsdag for egne medlemmer. Dette arrangementet var et samarbeid med Statens vegvesen.
Å arrangere en slik dag i et organisert miljø som Salten Motoriske Forening (SMF), er for foreningen et viktig tilbud til medlemmene. Der var i fjor en fatal ulykke med veteranbil som rystet en hel bevegelse av mennesker som representerer hobbyen. Spørsmålene etter ulykken ble selvsagt mange og vanskelige. Statens havarikommisjon for transport (SHT) gransker ulykken. Det kom tidlig en midlertidig rapport som pekte på mulig bremsesvikt som en av årsakene til hendelsesforløpet.
Parallelt med dette var det allerede i SMF utviklet en ide fra et styremedlem om det var mulig å forsøke å arrangere en klubbkveld med fokus på trafikksikkerhet. Det ble fremmet forespørsel til Statens vegvesen om de kunne tenke seg å være part i dette forsøket, noe som ble positive mottatt. Initiativtakere innen styret til SMF utviklet et egenerklæringsskjema hvor eieren av kjøretøyet måtte fylle inn forhold som er viktige for bilens tekniske tilstand. Deretter måtte kjøretøyene passere 5 stasjoner hvor det ble utført forskjellige kontroller.


Første stopp var dekk-kontroll, her ble mønsterdybde, dekktrykk og produksjonsdato kontrollert, reservehjulet var nok det som kom mest overraskende på de fleste.
Deretter ble det kontroll av alle lys. Lysene var i overraskende bra tilstand på kjøretøyene.


Etter dette ble bilen overtatt av kyndig person som kjørte bilen på bremsetesteren. Her ble effekt og ujevnhet på bremsene testet. I tillegg en trykkprøve av anlegget. Håndbrekket fikk også oppmerksomhet her.


Så var det opp på billøftebukken og en titt under. Eieren av bilen fikk også komme under for inspeksjon. I denne delen av kontrollen var det mange som fikk veiledning og forklaring på de ulike teknologiene som kjøretøyet bestod av. Gode råd til vedlikehold og forbedringer som kunne utføres.


Nest siste punkt var lysjusteringskontroll. Da disse kjøretøyene benyttes mye i den lyse årstiden var dette en viktig øvelse. Selv om lysjusteringen for de fleste var innenfor kom skrujernet fram og foretok noen enkle justeringer.
Siste post var Co måling.


For SMF var dette en viktig dag. Hele kvelden gikk samtalene rundt det trafikksikkerhetsmessige ved kjøretøyene våre. Hvilke signaturer har vi i trafikken med tanke på form/størrelse, lyssetting, hastighet, motorkraft, bremsekraft, overgang fra en moderne bil til veteranbil, manglende moderne sikkerhetsinnretninger, passiv kjøring, moderne veistandard osv. Dette er ting som det er viktig å snakke om i et fellesskap der den neste tanken kan være mer utfyllende enn ens egen. Å tørre å by på seg selv og lære av andre. Å være åpen på de erfaringer man har gjort ved eget kjøretøy. Bygge sikkerhet på en delingskultur.


I tillegg til dette bisto det lokale næringsliv kvelden. Salten Dekksenter delte ut refleks, dekkmønsterdybdemålere, caps, samt en meget hyggelig gavesjekk. Denne ble tildelt en av klubbens yngste medlemmer. Helene Brodersen og hennes Morris Minor. Mekonomen bistod med forskjellige giveaways.
Avslutningsvis vil jeg få rette en stor takk til Statens vegvesen for at de var positive til et samarbeid for å la SMF høste erfaringer fra et slikt arrangement. Vi skal nå evaluerer og melde tilbake hvilke erfaringer som ble høstet gjennom dette prosjektet. Takk til det lokale næringsliv som støttet opp rundt SMF, takk til alle medlemmene som kom og bydde fram kjøretøyene sine for kontroll, og ikke minst en stor takk til de to flotte damene som bisto arrangementet med nystekte vafler, kaffe, pølser osv.


MVH Formann
Bjarne Samuelsen