VI FORESLÅR Å DELE SMF

Siste årsmøte i Salten Motorhistoriske Forening vedtok enstemmig å utrede en mulig deling av klubben. Styret fikk fullmakt til å utnevne en arbeidsgruppe for å utrede saken. Den består av Kjell Arne Christensen, Børge Imingen, Espen Qvigstad og Kjell-Ivar Helgesen.
Vi har hatt to møter, og er blitt enige om at det vil være rett å «dele» klubben, dvs at det blir en klubb på Fauske og en i Bodø.
Over tid har det utviklet seg en egen identitet på hvert av stedene, medlemmene deltar lite på møter «utenbys» og de to avdelingene lever mye sine egne liv.

20 års felleskap i SMF har lagt et godt grunnlag for utstrakt samarbeid mellom de to klubbene i årene som kommer.
Hvordan dette teknisk skal gjennomføres må vi ta fatt på nå. Planen er å levere rapport fra arbeidsgruppen til styret etter ferien. Dersom styret vedtar det vi foreslår, evt korrigerer det, blir saken fremmet for et ekstraordinært årsmøte i høst. Godkjenner årsmøtet saken, kan de to nye klubbene være etablert til årsskiftet.

Kjell Arne Christensen Børge Imingen Espen Qvigstad Kjell-Ivar Helgesen