FORTSATT PLASSER IGJEN TIL LMKs JUBILEUMSMIDDAG.

Under Motortreffet 2019 på Lillehammer, vil LMK avholde en egen jubileumsmiddag i anledning vårt eget 40-års jubileum.

Middagen finner sted på Birkebeineren Stadion i Birkebeinerhallen lørdag 8. juni 2019 kl. 19.30.

Her får du oppleve en kavalkade på forbundets historie, levende musikk, overraskelser og gjensyn med sentrale personer fra forbundets historie.

Se egen link for påmelding; www.lmk.no/jubileum

Påmeldingen skjer løpende frem til dette er utsolgt, men fremdeles er det en del ledige plasser.

LMK og vår samarbeidspartner AMCAR opplever stor interesse rundt arrangementene Motorkonvoien 2019 og Motortreffet 2019, som er tiltenkt å bli det største arrangementet for motorhistoriske- og hobbykjøretøy i Norge noensinne.

Under Motorkonvoien 2019 vil det bli satt fokus på de kjøretøypolitiske utfordringene vår bevegelse står overfor i tiden fremover. Vi håper at Motorkonvoien 2019 kan synliggjøre vår eksistens og fremtidige behov for at den motorhistoriske kulturarven kan bringes videre til kommende generasjoner.

LMK henstiller klubbene til å dele all informasjon rundt Motorkonvoien 2019, Motortreffet 2019 og LMKs egen jubileumsmiddag, slik at vi kan skape noe stort i fellesskap.

Med vennlig hilsen

Stein Christian Husby

Generalsekretær LMK