Ekstraordinært årsmøte onsdag 30. oktober

Det ble avholdt ekstraordinært årsmøte 30. Oktober. Dette etter innkalling som tidligere var sendt ut.
Årsmøtet hadde en sak å stemme over, det var delingskomiteens innstilling til forslag om deling av foreningen.
Årsmøtet ble avholdt slik beskrevet i vedtektene.
Delingskomiteens innstilling ble vedtatt av årsmøtet med solid flertall. Det ble videre opprettet to interimsstyrer som skal arbeide med å etablere de to nye foreningene ved Bodø og Fauske. Disse er tenkt aktive fra 1 januar 2020.
Medlemmene vil selv kunne velge sin tilhørighet til hvilken forening man ønsker.
Salten Motorhistoriske Forening driver som vedtatt av ordinært årsmøte 2019 ut året.

Med vennlig hilsen styret