Aksjon Pelle

Klubben har i de siste par ukene vært i samtaler med politiet om å hjelpe til med restaurering av Pelle politibil – verdens kuleste politibil. Vår plan var å konkludere på oppgaven og gå ut til medlemmene med saken etter nyttår, men nå skjer det ting raskt.
Både politimesteren i Nordland og selveste justisministeren har tatt fatt i saken.

Pelle er fra 1971, født i Wolfsburg og oppvokst i Bodø. Som de fleste pensjonister er den litt sliten og rusten her og der. Men det meste kan repareres. Vi tenker oss et opplegg der vi i klubben står for demontering og klargjøring.
Rustsveising og reparasjon av bremser, styring ol. må skje på godkjent verksted. Deretter montering slik at Pelle er klar til 17. mai 2021.

Som det står i meldingen fra politiet er vi tiltenkt å få dette oppdraget. Før vi endelig bekrefter at vi tar det, skal vi ha en grundig gjennomgang av bilen for å få god oversikt over omfanget.

Styret