Nyttårshilsen

Det er i skrivende stund en litt underlig følelse å skrive en nyttårshilsen til alle medlemmer i klubben. Om kort tid er vi enten i BMF, ISMF eller begge foreningene. Det er 20 års arbeid innen det motorhistoriske miljøet som legges bak oss i en historie om SMF.
Vi skal nå over til nye organisasjoner og starte arbeidet med å bygge nye historier for to nye foreninger. Jeg er sikker på at det blir en spennende tid for begge parter. Godt samarbeid vil kunne utfylle og gi næring til begge foreningenes organiserte arbeid.

Jeg vil like fullt benytte anledningen til å takke det sittende styret i SMF og samtlige medlemmer for en flott innsats i året som har gått. Gjennom mange medlemsmøter, arrangementer, turer, treff og annen motorhistorisk aktivitet som fremmer motorhobbyen. Det er viktig å aldri glemme historiesegmentet i vår hobby. Jeg tenker ofte at det er den andre gullgruven i vårt arbeid. Med historien til våre motorhistoriske kjøretøy følger menneskene, hendelsene, livet og alt det som rører seg rundt et kjøretøy.
I vår vennskapsby Narvik har NAS klart å framskaffe en tilsvarende bil som den første bilen som kom til Narvik. De utviklet en spennende finansieringsmodell for prosjektet og hentet bilen i USA. Kanskje kunne vi klart noe tilsvarende i framtiden med start i 2020? Å se fram er en sikker vei å unngå å gå baklengs inn i framtiden.
Å ha noen målsetninger, visjoner eller drømmer er flott men like fullt er det viktig å forsøke å sett dem ut i live. Strekker man seg etter en høyere måloppnåelse så vil det komme resultater. Det er nettopp et slikt arbeid vi står foran nå ved inngangen til BMF og ISMF.

La oss sammen virke for det motorhistoriske arbeidet i vår region.

Godt nytt år.
Bjarne Samuelsen , formann SMF

En Pontiac med sommertøfler ute i desember er ikke noe uheldig syn for våre øyne.