Stiftlesesmøtet 12.02.2020

30 personer møtte opp til møtet

Stiftelsesmøte for Bodø Motorhistoriske Forening ble avholdt i foreningens lokaler i Geitvågen onsdag 12. Februar. Det var godt oppmøte og god stemning. Møtet ble avviklet tråd med utsendt innkalling. Klubben ble stiftet enstemmig og interimstyre fra BMF ble valgt som første styre. Styret takker medlemmene for tilliten og ser fram til å starte arbeidet for kommende sesong.
Gratulerer BMF
Hilsen Styret

Stiftelsen ble feiret med kake