Nytt fra styret

I disse korona-tider holder vi ikke medlemsmøter. Men uansett kommer våren engang over påske, så kanskje om en måneds tid kan vi rulle ut våre vinterlagrede veteraner.
Det planlagte medlemsmøtet 1.april er avlyst.

LEDIGE «STILLINGER» I KLUBBEN
Klubbstyret består av fire personer; formann, nestformann, kasserer og sekretær. Styrets oppgave er å drive det administrative arbeidet i klubben: holde styr på økonomien, holde orden i alt som gjelder medlemmene, passe klubbens avtaler med forskjellige parter med mye mer. Kort sagt kontorarbeid.

Vi trenger også noe engasjerte medlemmer til å ta seg av noen andre viktige oppgaver i klubbdriften:

ARRANGEMENTSANSVARLIG
Han/hun skal ta initiativ til, og planlegge små og store arrangement. Og engasjere medlemmene i gjennomføring der det er nødvendig. Flere turer, treff og løp er et ønske fra medlemmene – det vil skape aktivitet og trivsel i klubben.

VERKSTEDANSVARLIG
Klubbverkstedet er stort sett ferdig og klart til bruk, og vi trenger en person som kan påse at verkstedet holdes i orden. Og som kan etablere et enkelt system for å styre bruken av verkstedet.

WEBREDAKTØR
Hun/han skal levere stoff til hjemmesida. Informasjon til medlemmene, info om klubben til andre, nyheter fra andre klubber, fra LMK. Reportasjer fra arrangement, intervju og generelt stoff som er interessant for medlemmene. Her kan rett person få utfolde seg! Det datatekniske for å legge stoffet ut på hjemmesida kan ordnes av andre, om nødvendig.

Formann Bjarne kan svare på spørsmål om jobbene. Tel 905 60 449 / mail: bjasam@gmail.com

Søknadsfrist 14.april