Oppgradering i klubblokalet

Det er for tiden pågående arbeid med det elektriske anlegget i vårt klubblokale i Geitvågen. Dette etter El tilsyn utført i sommer. Det blir nytt elektrisk anlegg i oppholdsrommet verkstedet og lager lokale. Dette vil gi større sikkerhet for oss bruke samt objektene som vi lagrer der. Det er en fast gjeng som arbeider sammen med elektrikeren. Vi håper å være klar med oppholdsrom til oktober møte.
Med vennlig hilsen styret