FIVA undersøkelsen 2020

Hei alle
Vi har mottatt en henvendelse fra LMK som oppfordrer sine medlemmer til å ta del i en spørring i regi av Fiva. Teksten nedenfor gir mer utfyllende informasjon om hvorfor en slik spørring gjennomføres.
Jeg vil oppfordre alle klubbens medlemmer til å bidra med sitt svar slik at underlaget for målingen blir god. I Norden er vi små i europeisk sammenheng. Men vi er gjerne brukere av våre historiske kjøretøy med mange kjørte mil per sesong.
Det er viktig at vår stemme høres i denne formen for undersøkelser, slik kan vi bidrar til at det blir godt underlag for argumenter i sentrale drøftinger i de ulike politiske miljøene.

Besøk gjerne Fiva sin hjemmeside og bli kjent med denne organisasjonen. https://fiva.org/en/fiva_organisation/ . Inne på siden er det mye informasjon, riktignok på utespråk.
Her er en link til et område inne på siden som gir oversikt over alle registrerte museer i verden. Kan være nyttig om man en gang kommer seg på reise utenfor de norske grenser 🙂

Mvh Styret

Info om undesøkelsen og link til spørreskjema finnes her: