Nytt fra LMK oktober 2020

Verden går videre.

2020 har tidligere blitt beskrevet som «det tapte året». Til tross for mange avlysninger, er det likevel mye aktiviteter rundt om i landet. Gode rutiner med håndvask/sprit og nødvendig avstand har gjort at mange arrangementer likevel har funnet sted, til tross for situasjonen vi befinner oss i. Mange arrangementer er avholdt utendørs, og det har kanskje også vært redningen. Utfordringene blir kanskje mer synlige med vinter og få muligheter til utendørs aktiviteter.

LMK har også mottatt få tilbakemeldinger om at klubber sliter økonomisk, som en følge av pandemien. Det ble tidlig etablert gode støtteordninger gjennom Lotteri- og Stiftelsestilsynet, og heldigvis ble disse forlenget da man så hvor langvarig dette faktisk ble. Mange klubber har søkt, og denne prosessen har gått greit.

Nå skal det vel også sies at redusert aktivitet også kan ha medført besparelser i form av færre utgifter. Langtidseffekten av dette dersom pandemien trekker ut i tid, er det få som vet. Derfor er det beste du som medlem i en klubb kan gjøre for nettopp din klubb, er å fornye medlemskapet for 2021 slik at klubben er sikret stabile inntekter for videre drift.

Les hele nyhetsbrevet her: