Temakveld “Sikkerhet i veteranbil” – UTSATT


Som nevnt i flere klubbmøter har vi planlagt å arrangere en temakveld i november, på MIND-senteret på Bratten, med tema «Sikkerhet i veteranbil».
Etter den tragiske ulykken med veteranbil ved Rjukan, der flere mennesker omkom, har vi i klubben vært særlig opptatt av sikkerhet.
Blant annet har vi arrangert «Veteran trafikksikkerhetsdagen» i mai 2019, der vi i samarbeid med Statens vegvesen gjennomførte frivillig kontroll av bil og MC.
Corona-pandemien gjorde at dette arrangementet ikke kunne gjennomføres våren 2020.

Med samme grunn må vi dessverre utsette den planlagte temakvelden «Sikkerhet i veteranbil». Hensikten med dette arrangementet var flerdelt; både å fokusere på vår adferd i trafikken og på kjøretøyets tekniske tilstand.

Programmet for temakvelden er planlgt slik:
En representant for LMK (Landsforbundet for motorhistoriske kjøretøyklubber), som vi er medlem i, går gjennom rapporten fra Statens havarikommisjon for trafikk etter Rjukan-ulykken.
Bremser er neste tema. Dette innlegget tar for seg konstruksjon og vedlikehold av bremser.
Neste innlegg gjelder dekk, viktig for sikker kjøring.
Siste innlegg er fra MIND-senteret som tar for seg sjåførens utfordringer – i moderne trafikk med gammelt kjøretøy.
Til slutt oppsummering med oppfordringen: kjenn kjøretøyet og dets begrensninger – se og bli sett.

Vi tar sikte på å gjennomføre arrangementet på nyåret, avhengig av smittesituasjonen og offentlige føringer i den sammenheng.