Medlemsmøtet 3. desember er avlyst

Vi er lojale til myndighetenes oppfordring om å begrense arrangementer i tida fram mot jul og avlyser derfor desember medlemsmøtet.