Årsmøte 2021

Årsmøte i Bodø Motorhistoriske Forening holdes lørdag 13. mars i Salmon Center, Sjøgt. 21, Bodø.

Vi legger opp til sosialt samvær etter årsmøtet.
Innkalling til årsmøtet og mer info blir sendt ut på et senere tidspunkt.

Eventuelle forslag til vedtektsendringer må sendes styret senest 12. februar.
Må sendes på epost til : post@bmhf.no

Som vanlig må vi ta forbehold om at myndighetenes smittevernråd kan føre til endringer

Hilsen Styret