Medlemskontingenten for 2021

Medlemskontingenten for 2021 er sendt ut til medlemmene pr epost.
Dersom du ikke har mottatt denne, ta kontakt med kasserer på epost : kasserer@bmhf.no, eller på tlf 918 64078.

Vi håper at alle medlemmene ønsker å bli med videre.
I en utfordrende tid å drive en klubb som BMF ser vi frem mot lysere tider i horisonten med økt aktivitet, medlemsmøter og arrangementer.