Årsmøtet

Årsmøtet i Bodø Motorhistoriske Forening er planlagt som fysisk møte onsdag 14. april. Det er høyst usikkert om de strenge smittevernreglene blir endret til da. Dersom det blir umulig å gjennomføre årsmøtet slik, vil vi søke å gjennomføre et enkelt, nettbasert årsmøte med en kort saksliste:

Årsberetning for 2020

Regnskap for 2020

Budsjett for 2021

Forslag om å innføre regler for tildeling av lagerplasser i klubbhuset i Geitvågen

Forslag om å utvide styret med et styremedlem

Valg til styret ihht vedtektene

Valg av styremedlem (forutsatt at forslaget om utvidelse av styret vedtas)

Styret vil i uka etter påske avgjøre i hvilken form årsmøtet skal gjennomføres og orientere medlemmene om dette.

Vi ønsker alle en God Påske! 
Styret