Litt om 17.mai

Klubbmedlemmene (med ca 30 biler) møttes utenfor Veitrafikkstasjonen kl 1530 og var klar til start 1600. På forhånd hadde Kjetil og Kyrre kjørt opp løype, og Kjetil hadde laget veibeskrivelse og kart til utdeling før start. Løypa gikk:

Hålogalandsgata-Sjøgata til Jernbanen-Jernbaneveien til Mælen-Nordstrandveien Rønvikkrysset-Kleivaveien over Langåsen-Junkerveien til rundkjøringa-RV 80 til Grønnåsen-Bodøsjøveien-Gamle RV-Siv.Nielsens gt-Bankgata-Kongensgt til domkirka.

Ruta tok ca 40 minutter å kjøre i rolig tempo. På grunn av lyskryss ble det noe strekk i laget, men med så mange bilder gjorde ikke det noe.

Ved ankomst domkirka parkerte vi bilene i Prinsens gate mens vi drakk kaffe og hadde hyggelig prat på domkirkeplenen.

Vi konkluderte med at dette var et greit opplegg for veterankjøretøyer på en 17.mai uten borgertog. Det krevde lite forarbeid og var lett å arrangere. Toget vårt var ikke annonsert, og det var relativt lite folk å se langs kjøreruta. Et annet år bør vi gjerne få annonsert toget i kommunens 17.mai-program.

For øvrig deltok fem biler i «Blålystoget». Én falt ut av toget tidlig pga av tekniske problemer, to var med hele veien til Tverlandet.

BMF-styret hadde plukket ut og spurt medlemmer om å delta, med et utvalg biler som representerte litt forskjellig sjanger og tidsepoke.

Toget var godt organisert og annonsert, men opplegget er noe langt (kl 1300-1700), og det egner seg ikke så godt for de eldste bilene våre.

KK