Nye regler for lagringsplasser i Geitvågen

  • Når det gjelder biler blir det maks èn bilplass pr medlem. Denne begrensingen gjelder for biler og båser. For MC har etterspørsel vært så lav at begrensing på én ikke ansees nødvendig nå. Eksempler: Et medlem kan tildeles plass for 1 bil og 1 MC, eller 1 bil og 1 bås. Men ikke 2 bilplasser, og heller ikke 1 bilplass sammen med 1 verkstedplass, Som i praksis gir to bilplasser. Dette gagner flest medlemmer. Unntak bare hvis lokalet ikke blir fylt opp ved dette prinsippet.
  • Lagerplasser fordeles via loddtrekninger blant innkomne søkere i en tidsperiode fastsatt av styret.

Én loddtrekning for biler, én for mc/moped, én for verkstedplasser og én for båser, i den rekkefølgen. Hvis søknad på mc/moped blir stor foreslås at en bås kan brukes til disse fordi det vil gagne flere medlemmer.

Hvis søkermassen er slik at lokalet ikke blir fylt opp ved dette. Tar man en ny runde loddtrekninger for de søkerne som ønsker flere biler inn. Dette skjer på samme måte som i runde 1. Loddtrekningene tas i et styremøte.

  • Aktiv bruk! Tildeling av plasser gis kun til kjøretøyer i aktiv bruk. Det vil si kjøretøy som brukes i løpet av sesongen. Restaureringsprosjekt og langtidslagring av kjøretøy som ikke er kjørbare ønskes ikke. Dette er fordi foreningen ønsker et aktivt miljø i Geitvågen.
  • 3 års regel! Når man har fått tildelt plass til sin bil eller mc/moped eller bås kan den beholdes i inntil tre år hvis medlemmet ønsker det. Dette gjelder ikke verkstedplasser. Det gjelder heller ikke for bil nr 2 hvis man for eksempel har fått inn to biler et år grunnet lav søknadsmasse det ene året.
  • Forholdet til tidligere bestemmelser fra før 2021: For plasser tildelt tidligere år gjelder at de kan stå ut sin treårsperiode.