Utlysning av lagerplasser i Geitvågen

Gjelder for medlemmer i Bodø Motorhistoriske Forening.
Ledige lagringsplasser i Geitvågen

Det er noen ledige plasser for oppbevaring av bil/motorsykkel i Geitvågen.

Følgende lagerplasser er ledig i perioden 1. oktober 2021 til 1. september 2022:

•  3 plasser til motorsykkel/ moped á 800,- pr år

•  10-11 plasser ledig for bil under 4,5 meter, pris: 3500,-, bil mellom 4,5 – 6 meter, pris: 4200,

• 2 båser i Bunker Valentin dekkverksted. Disse har plass til for eksempel 3 motorsykler, pris: 2500,-

Ellers finnes også:

• 2 verkstedplasser for bil på løftebukk tidsbegrenset til vinterperioden 1.11. 2021 – 1.4.2022. På disse plassene er det også muligheter for å jobbe på bilen mens den lagres. Pris for plass 3000,-

Plassene fordeles ved loddtrekning. Det blir fra i år av en begrensing på maks en bil pr medlem. Dersom vi ikke klarer å fylle opp lokalene blir det ny loddtrekning på evt. bil nr 2. Derfor er det viktig at søker som ønsker inn mer enn en bil, oppgir dette. Biler som tildeles vinterplass hos oss må fra i år være kjørbar og i aktiv bruk. Langtidsprosjekter ønskes ikke. Dette er fordi vi ønsker et aktivt miljø i Geitvågen.

For mc, bil og båsplasser (ikke verkstedplasser) gjelder at tildelt plass kan forlenges til maks 3 år. Dog ikke for evt bil nr 2.

Hvis du er interessert, Send epost til post@bmhf.no og skriv hvilken plass du er interessert i, og hvilket veterankjøretøy det gjelder. Frist for å melde interesse er 25/8 kl 12:00.

(For plasser tildelt tidligere år gjelder at de kan stå ut sin 3-års periode).